Det lilla barnet (6 mån–2 år)

För barn från 6 månader upp till 2 år rekommenderas följande åtgärder:

Det lilla barnet (6 mån–2 år) - Lilla Barnsmätguiden.

När du erbjuder barnet möjlighet att välja mellan olika sorters avledning, tänk då på att begränsa valmöjligheterna till högst två alternativ. För det lilla barnet passar det exempelvis bra att få välja mellan sång eller att blåsa såpbubblor.