Det späda barnet (0–6 mån)

För barn upp till 6 månader rekommenderas följande åtgärder:

Det späda barnet (0–6 mån) - Lilla Barnsmätguiden.

För det späda barnet är närheten till vårdnadshavare det absolut viktigaste för att skapa trygghet. Det finns inget som talar för att barnet skulle förknippa amning eller annan närhet med obehaget av ett stick. Alltså behöver vårdnadshavare inte oroa sig för att amningen skulle störas efter att ha använts som avledning.