Det stora barnet (2–6 år)

För barn från 2 år upp till 6 års ålder rekommenderas följande åtgärder:

  • Bedövningskräm

  • Avledning, t ex såpbubblor, saga, videofilm eller dataspel

  • Massage

  • Bra sittposition i vårdnadshavarens famn

  • Barn i 5-6 årsåldern kan välja att sitta själv eller i vårdnadshavarens famn
  • Smärtdos paracetamol om man räknar med kvarstående smärta

Det stora barnet (2–6 år) - Lilla Barnsmätguiden.

Hos det stora barnet finns störst risk att injektionstillfället upplevs som ett övergrepp, vilket är jobbigt för barnet, dess vårdnadshavare och vårdpersonal. Om barnet får ett jobbigt minne av upplevelsen riskerar det att försvåra nästa tillfälle. Ibland kan lekterapin behöva kopplas in mellan besöken. Försök göra barnet så delaktigt som möjligt och jobba med avledning. När du erbjuder barnet möjlighet att välja mellan olika sorters avledning, tänk då på att begränsa valmöjligheterna till högst två alternativ. För det stora barnet passar det exempelvis bra att få välja mellan att läsa en saga eller spela dataspel. För såväl yngre som lite äldre barn kan såpbubblor vara en bra avledning, särskilt om de större barnen ges möjlighet att själv få vara med och blåsa bubblorna.

Ge gärna en belöning när ni är klara, men använd inte lockbeten som ”om du är duktig ska du få ett klistermärke”. Säg inte heller till barnet att det inte kommer att göra ont eller att det snart är klart, upplevelsen ligger hos barnet. Efter injektionen ska du berätta för barnet att det var modigt. Ge positiv feedback och berätta att barnet gjorde det riktigt bra. Be också vårdnadshavarna att fortsätta prata i positiva termer även efter besöket. När de berättar att barnet klarade av besöket bra så stärker det barnet och skapar en positiv känsla som får barnet att växa och känna att ”Ja, jag klarade det!”.