Förberedelser

Förberedelser - Lilla Barnsmätguiden.

Med rätt förberedelser kommer injektionstillfället att upplevas mindre stressande och mer positivt för både barn, vårdnadshavare och vårdpersonal. Under detta avsnitt hittar du det du behöver veta för att på ett bra sätt kunna förbereda dig inför besöket. Att planera och förbereda besöket väl underlättar för alla iblandade.

Många gånger kommer barnen du möter tillbaka flera gånger. Därför är det viktigt att bygga upp en relation och ett förtroende mellan alla inblandade. Ha gärna som rutin att efter ett besök dokumentera vad du upplevde fungerade bra, samt barnets smärtreaktion – då kan du ta stöd i och använda det som förberedelse vid nästa tillfälle.