Inför besöket

  • Barnet bör vara mätt, utvilat och ha torr blöja

  • Ha ett rum anpassat för barn och vårdnadshavare

  • Ha all utrustning till hands innan besöket börjar

  • Ta fram injektionsvätskan i god tid

  • Avsätt tillräckligt med tid för besöket

  • Tillgång till avledning som leksaker, böcker, spel eller film

  • Var två personer i rummet utöver vårdnadshavare

  • Att möta samma personal vid varje besök skapar tillit

En hungrig, trött eller blöt bebis är mer lättstressad, vilket gör smärtupplevelsen värre. Därför är det viktigt att vårdnadshavarna förbereder sig inför besöket genom att ha låtit barnet sova och få ny blöja. Ifall barnet inte ska amma under besöket är det även bra om barnet är mätt.

Se till att ha ett rum som är anpassat för barn och vårdnadshavare där ni får vara ostörda. Elektronisk utrustning som mobiltelefoner bör vara avstängda under besöket. Plötsliga ljud kan störa proceduren genom att ta fokus från pågående smärtlindrande metod. Därmed kan effekten av vald metod minska. Om barnet behöver gå igenom återkommande smärtsamma procedurer bör ni med fördel vara i ett annat rum än vid de vanliga besöken så att barnet inte börjar förknippa dessa med obehag.

Kalla injektionsvätskor kan ge ökat obehag och upplevas mer smärtsamma än rumstempererade vätskor. Ta därför gärna fram vätskan en tid innan besöket men se till att följa det som står i FASS-texten. Ha all utrustning du behöver redo så att du inte behöver avbryta för att hämta något under besöket. Se även till att avsätta tillräckligt med tid för besöket. Är du stressad märker barnet och vårdnadshavarna det direkt. Ha tillgång till leksaker, böcker och annat som barnet kan fokusera på för att avleda tankarna från smärtan.

Inför besöket - Lilla Barnsmätguiden.

Var två personer vid besöket, utöver vårdnadshavarna. Den ena ser till att smärtlindringen fungerar optimalt och den andra ger injektionen. Om det är möjligt bör barnet och vårdnadshavarna möta samma personal vid varje besök eftersom det skapar trygghet och tillit.

Om barnet ska genomgå andra procedurer som kräver sövning eller sedering kan det vara en fördel att ge smärtsamma injektioner i samband med det.

Injektioner i hemmet

Vissa enheter har valt att ge injektioner i hemmet och upplever att det ger en bättre arbetssituation då barnen är tryggare och mindre stressade. Det kan i sin tur leda till minskad smärtupplevelse. Injektioner i hemmet kräver att den medicinska säkerheten kan garanteras, bland annat med tanke på anafylaktiska reaktioner.

Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvård – kunskapsdokument. Information från Läkemedelsverket 2014;3:9-22.

Björnell J, Olsson Kristiansson K. Smärtlindring vid vaccinering. Rikshandboken Barnhälsovård 2019.