Paracetamol

Paracetamol - Lilla Barnsmätguiden.

Vissa injektioner ger kvarstående vävnadssmärta under flera timmar. I dessa fall kan det vara lämpligt att ge en smärtdos paracetamol i god tid, 2 timmar före injektionen. En smärtdos paracetamol kan minska den kvarvarande smärtan efter en smärtsam injektion. En smärtdos är en högre dos av paracetamol (30­–40 mg/kg) som ges som en engångsdos inför en procedur och om barnet inte medicinerar med paracetamol regelbundet.

För bäst upptag ska paracetamol i första hand administreras oralt – flytande eller med munsönderfallande tablett. Om oral tillförsel inte är möjlig ges paracetamol som suppositorium. Upptagningsförmågan i rektum är mindre god och det tar längre tid för paracetamol att absorberas jämfört med via magslemhinnan. Valet av administreringssätt beror på vilket barn du har framför dig. De flesta vaccinationer ger inte en kvarstående vävnadssmärta och paracetamol ska därför inte användas rutinmässigt vid dessa tillfällen.