Författare och ansvariga

Texterna i Lilla Barnsmärtguiden har skrivits av specialistsjuksköterskorna Beatrice Olsson Duse och Mats Eriksson. De råd som ges bygger på bästa tillgängliga evidens och styrks där så är möjligt med förslag till vidare läsning och vetenskapliga referenser. Vissa råd bygger också på erfarenheter från sjuksköterskor som ger Synagis® (palivizumab) och vaccinationer i sitt arbete.

Författare:

Beatrice Olsson Duse, specialistsjuksköterska inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom, magisterexamen i vårdvetenskap, Region Sörmland
Mats Eriksson, specialistsjuksköterska i intensivvård och professor i omvårdnadsvetenskap med inriktning på pediatrisk omvårdnad, Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper

Medicinsk konsult och granskare av sidans innehåll:
Stefan Lundeberg, barnanestesiolog och smärtläkare, med.dr., Smärtbehandlingsenheten för Barn, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset

Projektledare:

Christina Duvhök, AbbVie

Illustration:

Caroline Sellstone, Sellstone Creative

Produktion:

Gullers Grupp Göteborg AB, 2Creative Webbyrå AB

 

För innehållet i Lilla Barnsmärtguiden står Örebro universitet genom PEARL – Pain in Early Life

Copyright: Författarna

OBS! Saknas egna rutiner, eller om dessa behöver revideras, så kan Lilla Barnsmärtguiden utgöra en källa och inspiration till det arbetet.

Kontakt: mats.h.eriksson@oru.se

Produktionen har möjliggjorts genom stöd av AbbVie.