Under besöket

Under besöket - Lilla Barnsmätguiden.

Målet med Lilla Barnsmärtguiden är att du ska kunna ge varje barn en så positiv stund som möjligt i en situation som kan vara både stressande och smärtsam. Under detta avsnitt hittar du metoder som hjälper dig att skapa så bra förutsättningar som möjligt under besöket.

  • Ha en optimal planering

  • Skapa lugn och ro, lägg undan eller stäng av mobiltelefonen

  • Erbjud barnet grundläggande behandling

  • Involvera vårdnadshavarna i smärtomhändertagandet

  • Beskrivna metoder är oftast mer effektiva i kombination än en och en

  • Pröva dig fram, utvärdera och dokumentera varje enskilt barn

En optimal planering av besöket och att erbjuda barnet grundläggande behandling är förutsättningar för att övriga åtgärder ska vara effektiva. Det finns ett antal metoder som kan underlätta smärtlindring under besöket, oftast är en kombination av dessa mer effektiva än att använda dem en och en. Pröva dig fram och se vad som fungerar bäst för varje enskilt barn. Dokumentera vad du gjorde samt hur det fungerade så du kan ta hjälp av det vid nästa besök.

Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvård – kunskapsdokument. Information från Läkemedelsverket 2014;3:9-22.

A shot of relief: A knowledge synthetization of vaccine pain and fear. Ed: Taddio A. Clin J Pain 2015;31:1-133.