Amning

  • Ger närhet och tröst

  • Minskar stress för barn och mor

  • Minskar smärtuttryck och gråttiden för barnet

  • Kan med fördel kombineras med andra metoder

  • Börja 5–10 min innan stick

  • Se till att förälder och barn sitter bekvämt

Amning - Lilla Barnsmätguiden.

Amning är en effektiv, lättillgänglig metod som medger god injektionsteknik. Finns amning att tillgå bör den därmed vara ett förstahandsval som med fördel kombineras med andra metoder som hud-mot-hud, bedövningskräm och avledning så som sång och musik.

Vid flera injektioner och samtidig amning är det fördelaktigt att administrera ett vaccin/läkemedel i taget. Börja då med det minst smärtsamma. Precis som vid andra metoder är det viktigt att grundläggande planering och förberedelse är klara innan amning påbörjas. Amningen ska börja först 5–10 minuter innan det första sticket.

Gör det bekvämt för förälder och barn

Ha gärna en bekväm stol för den ammande föräldern att sitta på så att förälder och barn kan finna en bekväm position. Planera så att du har allt du behöver på rummet innan amningen påbörjas, att komma och gå kan störa både barnet och vårdnadshavaren under amningsstunden. Möjliggör så att amningen pågått mellan 5–10 minuter innan injektionen utförs.

Ska flera injektioner administreras vid samma tillfälle är det en fördel om barnet får tröst vid det bröst som barnet läggs vid från början. Men om barnet blir mycket upprört kan föräldern få lägga barnet till det nya bröstet. Att byta amningsposition blir då en sorts avledning.

Fördelar med amning

Att påbörja amningen en stund innan injektionsdags medför, förutom att barnet får en mättnadskänsla, också en frisättning av oxytocin hos barn och förälder. Oxytocin är ett kroppseget hormon som bidrar till minskad stress och upplevelsen av lugn och ro. För barnet innebär oxytocinfrisättningen en fördel till då oxytocin är ett av flera hormon som deltar i kroppens smärthämmande system som har till uppgift att dämpa smärtsamma impulser.

Amning minskar både barnets uttryck av smärta samt har positiv effekt på tiden barnet gråter. Tiden det tar tills barnet börjar att gråta förlängs och den totala gråttiden förkortas hos små barn.

Shah PS, Herbozo C, Aliwalas LL, Shah VS. Breastfeeding or breast milk for procedural pain in neonates. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 12. Art. No.: CD004950. DOI: 10.1002/14651858.CD004950.pub3.

Harrison D, Reszel J, Bueno M, Sampson M, Shah VS, Taddio A, Larocque C, Turner L. Breastfeeding for procedural pain in infants beyond the neonatal period. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 10. Art. No.: CD011248. DOI: 10.1002/14651858.CD011248.pub2.