Barnets position

  • Hud-mot-hud

  • Amning i vårdnadshavarens famn

  • Upprätt i vårdnadshavarens famn

  • Sittande själv

  • Låt äldre barn få välja position

  • Byt position snabbt efter injicering, särskilt hos mindre barn

Beroende på barnets ålder kan olika positioner användas vid injektion. Barn bör i första hand sitta i vårdnadshavarens famn. Det kan ammas eller sitta i upprätt position med vänster eller höger sida ut mot sjuksköterskan. Det är fördelaktigt om vårdnadshavaren både håller om barnet samt håller en hand på barnets knä i det fall injektionen ska ske i lårmuskeln. Genom att vårdnadshavaren håller om knät med ett fast men mjukt grepp fixeras barnets ben vilket medför att stickdjupet kan kontrolleras.

Om flera injektioner behöver administreras vid samma tillfälle är det fördelaktigt om barnet sitter vänd med magen mot vårdnadshavaren för att öka tryggheteten. För äldre barn från 5 år och uppåt kan barnet själv få välja. En del äldre barn föredrar att sitta på en stol bredvid vårdnadshavaren. När injektionen är klar kan det vara bra att snabbt byta position, exempelvis genom att resa sig upp eller på annat sätt ändra barnets position så att barnet får nya sinnesintryck.