Farmakologisk behandling

Ibland kan situationen vara särskilt jobbig för barnet. Speciellt för barn som har återkommande sjukhusbesök med smärtsamma procedurer. Då kan det vara befogat att, förutom paracetamol, ge smärtstillande och/eller lugnande läkemedel såsom lustgas, klonidin eller opioider. Detta måste göras på specialistenhet, av personal med rätt kompetens och under noggrann tillsyn.

Undvik att använda midazolam som utökad farmakologisk behandling då yngre barn mellan 0–6 år lättare drabbas av oönskade effekter av läkemedlet så som agitation, oro, rastlöshet och ofrivilliga ryckningar i armar och ben. Dessa upplevelser kan vara skrämmande för barnet, vilket i sin tur kan försvåra ytterligare inför nästa besök.