Sockervatten

  • Ge 1–2 ml sockervatten oralt 1–2 minuter innan injektion

  • 30 % glukoslösning avsedd för injektion är vanligast

  • Ge lite sockervatten i taget

  • Kombinera med att suga på napp eller finger

  • Använd en spruta, helst avsedd för oral tillförsel

  • Ge vätskan långsamt

  • Låt vårdnadshavaren sköta sockervattnet

  • Ger god smärtlindring för barn upp till 12 månaders ålder

Sockervatten - Lilla Barnsmätguiden.

Söta lösningar är en av de mest utforskade smärtlindringsmetoderna vid procedursmärta hos mindre barn. Sammanställningar visar att de har utmärkt effekt för späda barn och tillräcklig effekt för små barn upp till ett års ålder. I Sverige används ofta glukos medan många länder i stället använder sackaros – båda är lika effektiva. Huvudsaken är att lösningen har tillräckligt söt smak, koncentrationen bör vara minst 25 %. Det finns produkter med socker som är avsedda för just smärtlindring och som säljs i dosförpackning.

Om barnet sitter hud-mot-hud men inte ammas kan det istället få sockervatten och möjlighet att suga på något, till exempel sin hand, vårdnadshavarens finger eller en napp. Kombinationen av sockervatten och att suga ökar den smärtlindrande effekten.

Stevens B, Yamada J, Ohlsson A, Haliburton S, Shorkey A. Sucrose for analgesia in newborn infants undergoing painful procedures. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 7. Art. No.: CD001069. DOI: 10.1002/14651858.CD001069.pub5.

Kassab M, Foster JP, Foureur M, Fowler C. Sweet-tasting solutions for needle-related procedural pain in infants one month to one year of age. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 12. Art. No.: CD008411. DOI: 10.1002/14651858.CD008411.pub2.