Suga på napp

  • Det späda barnet kan suga på napp, vårdnadshavarens finger eller den egna handen

  • Det lilla barnet kan suga på tumme eller napp

  • Kombineras med fördel med sockervatten

Suga på napp - Lilla Barnsmätguiden.

Att suga på napp, vårdnadshavarens finger eller den egna handen är smärtlindrande för det späda barnet. Det lilla barnet som tycker om att suga på tummen eller napp kan göra det för smärtlindring. Bäst effekt uppnås om sugandet kombineras med att ge sockervatten.