Vårdnadshavaren

Vårdnadshavaren - Lilla Barnsmätguiden.

Vårdnadshavarna känner barnet allra bäst, därför spelar de en viktig roll för att just deras barn ska få en så bra injektionsupplevelse som möjligt. För det krävs att de informeras och instrueras i hur de ska göra. Under detta avsnitt hittar du det du behöver veta om information till och inkludering av vårdnadshavare.

  • Vårdnadshavarna har en viktig roll, se till att inkludera dem

  • Lugna, trygga och informerade vårdnadshavare ger en bättre upplevelse för barnet

  • Vårdnadshavare har insyn i vad som fungerar bäst för just deras barn

  • Många av åtgärderna i Lilla Barnsmärtguiden utförs bäst av barnets vårdnadshavare

Vårdnadshavarna vill sitt barns bästa. Upplever de att barnet är rädd eller får ont så smittar oron av sig och tvärtom. De spelar en oerhört viktig roll i att hjälpa barnet till en lugn och mindre smärtsam injektion. Därför är det mycket viktigt att de vet vad som ska hända och hur de kan förbereda sig inför, under och efter besöket.

Inför besöket

När familjen byter vårdgivare, till exempel från neonatalavdelningen till barnmottagningen eller barnhälsovården, är det bra att (med vårdnadshavarnas tillstånd) rapportera över vad som fungerat i injektionssituationer och hur vårdnadshavare och vårdgivare brukar göra för att det ska bli bra. Se till att, med vårdnadshavares tillstånd, eftersända journal från tidigare vårdgivare. Alla enheter bör ha samma arbetssätt kring smärtlindring för att säkerställa att barnet får bästa möjliga upplevelse.

När barnet kommer till injektionstillfället är det viktigt att det i god tid fått en fungerande bedövning, att det är utvilat, har en torr blöja och en mätt mage – förutsatt att det inte ska ammas. Se till att vårdnadshavarna är medvetna om detta så att de kan förbereda sig själva och barnet på bästa sätt.

Under besöket

Under besöket är vårdnadshavarna barnets trygghet. Var noga med att instruera och guida dem genom besöket så att de lugnt och tryggt kan stötta sitt barn. Det är också vårdnadshavarna som har kunskap om vad som brukar fungerar bäst för just deras barn och vad barnet brukar tycka om. Fråga vad de tänker kring besöket och vad de tror kan fungera bra när det gäller bedövningskräm, amning, hud-mot-hud, sockervatten och avledning.

Saknar vårdnadshavarna erfarenhet av smärtsamma procedurer – ge då förslag samt berätta vad din kunskap och erfarenhet säger. Dokumentera inför nästa besök.

Efter besöket

Vissa injektioner kan ge kvarstående smärta, ibland både fysisk och psykiskt. Instruera kring hur vårdnadshavare kan hantera tankar och känslor som uppstår hos barnet efter besöket. Berätta att det är viktigt att uppmuntra och stärka barnet genom att prata om hur modigt det varit som klarat av injektionen. Utnyttja lekterapin för bearbetning av kvarstående oro hos barnet – framför allt om upprepade injektioner planeras. Kom ihåg att informera vårdnadshavarna om att denna möjlighet finns att tillgå.

Information på olika språk

Försäkra dig alltid om att vårdnadshavarna förstått informationen och vad de kan göra för att underlätta och förbereda. Be dem återkoppla genom att fråga. Kanske behövs tolk för att informationen ska bli tillgänglig. Om många av de vårdnadshavare du möter talar ett annat språk än svenska kan det vara bra att ha skriftlig information på de vanligaste språken till hands. Komplettera gärna skriftlig information med informationsmaterial med pedagogiska bilder.