Om Lilla Barnsmärtguiden

Om Lilla Barnsmärtguiden - Lilla Barnsmätguiden.

Lilla Barnsmärtguiden är en guide med råd och tips till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården. Den riktar sig till dig som ska ge injektioner och vaccinationer till barn i åldrarna 0–6 år och är tänkt att göra dessa procedurer lättare och mindre smärtsamma för alla inblandade.

Procedurer som involverar nålar är ofta en stor källa till ängslan och oro hos barn. Även vårdnadshavare och vårdgivare kan uppleva situationen som stressande. Därför har vi tagit fram Lilla Barnsmärtguiden, en guide som förser dig som möter små barn i ditt arbete med lättillgänglig information om aktuella och evidensbaserade metoder för smärtlindring. Du hittar handfasta råd om olika tekniker som är tillämpbara vid injektioner på barn i åldern 0–6 år samt tips på hur du kan involvera barnets vårdnadshavare. För dig som vill läsa mer än det guiden erbjuder finns tips om referenser och länkar till relevanta sidor under respektive avsnitt.

Syftet med guiden är att genom bra planering, god omvårdnad och ibland medicinska åtgärder, ge varje barn en så positiv stund som möjligt i en situation som kan vara både stressande och smärtsam. De metoder och råd som ges på sidan passar för alla olika typer av injektioner: Intramuskulära, subkutana och intrakutana.

Vad du gör i ditt arbete och vilka metoder du väljer för att minska upplevelsen av smärta spelar stor roll i det enskilda mötet med det lilla barnet.

Kom ihåg

Vissa injektioner, som Synagis® (palivizumab), Synacthen® (tetrakosaktid), Fragmin® (dalteparin) och lokalbedövningsmedel, kan svida, spänna eller upplevas extra smärtsamma och kräva särskilda åtgärder. Farmakologisk behandling som exempelvis lustgas, klonidin och opioider kan bara ges på specialistmottagningar med adekvat utrustning och kompetens.

Det är alltid viktigt att utforma och arbeta efter lokala riktlinjer som beslutas av medicinskt ansvarig. Kanske behöver riktlinjer eller rutiner i den verksamhet du arbetar ses över och uppdateras ­– då kan Lilla Barnsmärtguiden vara en källa till information.

 

Uppdaterad

Lilla Barnsmärtguiden publicerades första gången 2 december 2020.

Senaste uppdatering publicerad 25 februari 2021.