Avledning

  • Sjung och nynna för eller med barnet

  • Läs eller berätta en saga

  • Blås såpbubblor

  • Se på film

  • Spela data- eller mobilspel

  • Guided imagery – med hjälp av person som har kompetens för det

  • Låt vårdnadshavarna avleda barnets uppmärksamhet

  • Låt barnet, när åldern tillåter, aktivt delta i sin avledning

Avledning - Lilla Barnsmätguiden.

Beroende på barnets ålder finns det många olika avledande metoder som kan användas, ett bra sätt är att tillsammans med vårdnadshavarna komma fram till vad barnet tycker om och därefter erbjuda barnet två alternativ att välja mellan. Att sjunga och nynna för eller med barnet är alltid bra. Välj en sång som barnet tycker om och är trygg med.

Om barnet sover bör det försiktigt väckas till åtminstone halvvaket tillstånd. Detta för att inte riskera att väcka ett sovande barn av en plötslig smärtsensation.

En effektiv metod för lite större barn är vägledda dagdrömmar, på engelska så kallad guided imagery. Metoden går ut på att låta barnet fokusera på en fantiserad händelse istället för den obehagliga proceduren. Den som ska erbjuda vägledda dagdrömmar behöver genomgå en särskild utbildning.

Hedén L. Grundläggande behandling vid procedurer. Information från Läkemedelsverket 2014;3:39-42.

Uman LS, Birnie KA, Noel M, Parker JA, Chambers CT, McGrath PJ, Kisely SR. Psychological interventions for needlerelated procedural pain and distress in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 10. Art. No.: CD005179. DOI: 10.1002/14651858.CD005179.pub3.