Massage och beröring

  • Massera motsatt arm eller ben när injektionen ges för avledning

  • Massage vid injektionsstället innan injektion

  • Ge lätt massage runt injektionsstället efter injektionen

  • Massera inte direkt där injektionen givits

Samtidigt som injektionen ges kan barnets uppmärksamhet flyttas genom massage av motsatt arm eller ben. Det går också bra att massera på samma sida som injektionen ska ges. Även massage runt injektionsstället efter injektionen kan lindra smärtan, men tänk då på att inte massera direkt där injektionen gavs då det kan påverka hur injektionen tas upp.

Bernstein K, Karkhaneh M, Zorzela L, Jou H, Vohra S. Massage therapy for paediatric procedural pain: A rapid review. Paediatrics & child health 2019:1-10.